"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ ด้วยชื่อโดเมน .th และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"